I zvířata plánují

Každý, kdo se alespoň zběžně, třeba v seriózních přírodopisných dokumentech, setkal s příklady chování zejména stádových, nebo snad lépe řečeno společensky žijících zvířat, například při lovu, ten se jenom usměje nad honosným výrazem project management, používaným v současném byznysu a vůbec mnoha oblastech lidské činnosti. Řízení projektu znamená každou plánovanou a koordinovanou činnost, vyvíjenou za určitým konkrétním účelem. Delfíni loví ve společné shodě plánovitě ryby, stejně jako plejtváci, nebo vlci, smečka lvů, nebo sršni. Vrány i jiní ptáci si připravují pomůcky, k získání nesnadno přístupné potravy. Co je to jiného, než uskutečnění jistého plánu s konkrétním cílem?

Neslušné slovo – plánování

Takzvané plánovité hospodaření začalo být po převratu 1989 neslušným výrazem. Snad proto se dnes pro totéž užívá tolik anglických výrazů, ačkoliv základní systém se stále nezměnil. Alespoň, odhlédneme-li od makroekonomiky a zůstaneme u konkrétních jednotlivých cílů.

I zvířata plánují
3 (60%)2