Velký firemní večírek, společenské akce s programem, plesy či taneční nebo jiné soutěže, uspořádání programu například ke Dni dětí nebo ke Dni Země, to všechno jsou společenské události, jejichž jednotlivé složky mnohdy potřebují moderátora , aby diváky programem provedl, zajistil svým vystupováním ostatek času pro změny na scéně, zajistil kontinuitu a návaznost jednotlivých částí. Profesionál v tomto oboru musí mít i patřičné herecké vlohy, aby přizpůsobil svůj vzhled a vystupování jednak zaměření programu, jednak složení obecenstva.

Váš program získá nový rozměr

Průvodcem po společenském kulturním programu se může stát sám pořadatel. Protože však mívá v průběhu akce celou řadu jiných povinností a vystupování před větším množstvím lidí nemusí být právě jeho oblíbená kratochvíle, i v této oblasti se můžete obrátit na profesionála, který se tohoto úkolu bez zaváhání ujme a dovede sestavený program k dokonalosti. Samozřejmostí je pečlivá příprava, příjemné vystupování, srozumitelné vyjadřování a samozřejmě nezbytná schopnost improvizovat a vhodně reagovat na rychle se měnící okolnosti.