Světlo pod střechou

Tím máme na mysli způsoby, jakým je řešeno dostatečné osvětlení podkrovních prostorů, ať už v nich jsou obytné místnosti, či skladiště, případně k jinému účelu upravená místa. Jak se osvětlení půd a podkroví obecně řešilo kdysi? Nejdříve malými otvory ve štítových stěnách. Tyto otvory současně sloužily jako odvětrávání těchto míst, kde se zejména v letním žáru často zvedaly nepříjemně teploty a hrozily v případě, že na půdách byly uloženy například různé zásoby, dokonce i samovznícením! To však nestačilo.

Vikýře

Vikýře přišly jako nutné opatření, když se začaly budovat velké sýpky, kam se ukládalo obilí. Byly to velké prostory a bylo nezbytně nutné mít zajištěno nějaké přirozené osvětlení, protože manipulace se svítidly – tehdy s otevřeným ohněm, byla v těchto místech velmi nebezpečná! Střešní okna http://okna-stresni.nabizi.cz/ tehdy ještě nikdo neznal.

diaskor-300x250-cz.jpg
Světlo pod střechou
3.9 (77.5%)8